Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2012

caamii
“ Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce. ”
— Chuck Palahniuk - "Fight club"
Reposted bylolipop22eternaljourney
caamii
"Uderza mnie to, jak kobietom brakuje poczucia rzeczywistości. Żyją we własnym świecie, który nigdy dotąd nie istniał i istnieć nie może. Jest zbyt piękny, żeby mógł być prawdziwy. Gdyby umiały go stworzyć, to jeszcze tego samego wieczora rozleciałby się na kawałki."
— Joseph Conrad - "Jądro ciemności"
caamii
8020 76ba
caamii
Nadzieja to uporczywy i trudny do wyplenienia feler, którego powinniście się pozbyć. Jest jak uzależnienie, z którego trzeba się wyrwać.
— Chuck Palahniuk - "Potępieni"
caamii
7999 a536
caamii
7983 bce0
Reposted bymichalina michalina
caamii
Najważniejsze jest to, że ludzie potrzebują potwora, w którego łatwo im uwierzyć.
Prawdziwego, przerażającego wroga. Demona, któremu możemy się przeciwstawić i w ten sposób zdefiniować siebie. W przeciwnym razie stajemy sami przeciwko sobie.
— Chuck Palahniuk
caamii
7832 5a77
caamii
7815 fa74
Pod śniegiem świat pochylony,
siwieje mrozu brew.
To pora zmierzchów czerwonych,
to pora czarnych drzew.
Reposted byfishuennt fishuennt
caamii

Nomada

Do ust mnie nieś i dław, zachłystuj się
Wyjąkaj ten głód i jedz łapczywie znów
Nim rozbełta ci spojrzeniem dziwny wstyd
Nim zostawisz mnie jak pełen resztek stół

W łazience prowokujesz torsje
I twoje serce, zwraca na posadzkę chłodną, podniecenie
Całą czułość, uwielbienie
Bulimiczne serce zwraca na posadzkę
Całą moją miłość
Myjesz palce....
caamii
7572 2e89
Uciekaj, Moje Serce...
caamii
7521 054a
Kobieta bez miłości jest jak kwiat bez słońca.
caamii
7493 425b
– Wierzy pani w cuda?
– Tak, ale nie dzisiaj.
Reposted byveryrudeblondicricetta
caamii
7477 a6f3
Reposted byguniaaaaaa guniaaaaaa
caamii
Play fullscreen
już nigdy nie będziesz mój...
caamii
5856 43d5
no light, no light in your brain blue eyes...
Reposted bycraving craving
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl